Over ons

De Protestantse Gemeente Vreeland (PGV) is onderdeel van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN). We streven er in Vreeland naar een oecumenische dorpsgemeente te zijn, die kerk is voor het hele dorp. De mensen van de PGV vormen een hechte gemeenschap; een gemeenschap die beoogt open, gastvrij en betrokken te zijn. Iedereen is welkom zich bij ons aan te sluiten, of dat nu voor één keer is of voor langere tijd.

De prachtige St. Nicolaaskerk is het huis van onze gemeente. We ontmoeten elkaar hier wekelijks bij de kerkdienst, maar ook bij belangrijke gebeurtenissen als doop, huwelijk en uitvaart. Ook genieten we er samen van eten, muziek, persoonlijk gesprek en kunst. In onze gemeente is ruimte voor vernieuwing zonder het verleden af te schrijven; we laten ons leiden door de christelijke traditie, staand met beide benen in het leven van vandaag en met het oog op de toekomst. We voelen ons betrokken bij elkaar, bij het dorp, en bij iedereen die dichtbij of ver weg hulp of aandacht nodig heeft.

De kerk is voor ons een plek waar nagedacht en gefilosofeerd wordt over levensvragen: wie wil ik zijn in mijn leven? Wat is een goede samenleving eigenlijk? Welke diepere handvatten en wijsheden in het leven wil ik mijn kinderen meegeven? Hoe kan ik als mens bevrijd worden van datgene wat mij keer op keer in de greep houdt? De kerk is ook een plaats van stilte, van inkeer, van bezinning. Een plek van gebed, van muziek, van zang. Dit alles krijgt op verschillende manieren vorm.

Buitendienst op start zondag 2021

Kerkdiensten

De PGV put uit de rijke bron van de christelijke traditie: de bijbel en het doorgaande verhaal van God met mensen. We geloven dat God met mensen op weg is, tot op de dag van vandaag. Daar staan we samen bij stil, onder andere in de wekelijkse kerkdienst. Elke zondag is er een kerkdienst om 10.00, waarin ds. Rineke van Ginkel of een gastpredikant voorgaat. Via deze link kunt u de dienst ook online bijwonen of later terugkijken.

Diaconie

Kort gezegd omvat de ‘diaconie’ het maatschappelijk werk van de kerk. De diakenen van de PGV houden zich op allerlei manieren bezig met hulp in het dorp en daarbuiten. Dat doen ze op een praktische manier: door hulp te bieden aan mensen die financieel in de knel zitten, door steun aan projecten in de regio, en steun aan projecten in de armere landen van deze wereld. Wilt u de diaconie steunen, of kunt u zelf hulp gebruiken? Neem contact op met de diaconie via diaconie@kerkvanvreeland.nl .

In 2020 hebben een aantal Vreelanders het initiatief genomen om een DUO fiets voor het Dorp aan te schaffen. De Diakonie heeft aan twee goede doelen om een bijdrage gevraagd. Met de bijdrage van de STAG en het Fonds: “de Huisarmen van Nigtevecht, Overmeer en Vreeland”, is de DUO fiets aangeschaft. De kosten van de fiets worden door de Diakonie betaald, zoals nieuwe banden of andere reparaties. Hierdoor is het mogelijk om de fiets kosteloos ter beschikking te stellen.

Een aantal Vreelanders zijn nu “opgeleid ”als DUO fiets “chaufeur”. De fiets is te gebruiken voor een fietstochtje naar Abcoude, Breukelen, maar ook voor een tochtje om ergens een kopje koffie te gaan drinken. De fiets is Corona proof. Wij kunnen een doorzichtig scherm plaatsen tussen de twee fietsers. Wilt u gebruik maken van de DUO fiets, stuur dan een mailtje naar duofietsvreeland@gmail.com

Het beheer namens de Diakonie wordt gecoördineerd door Reinko Abels en Cisca van Leusden

Pastoraat

Een belangrijke taak van de kerk is omzien naar elkaar, ook wel het pastoraat genoemd. Dat omzien naar elkaar kan vele vormen aannemen zoals een bloemetje bij blijdschap of verdriet, voor elkaar bidden of een kop koffie drinken met een praatje. We geloven dat iedereen op deze manier naar elkaar kan omzien. Daarnaast hebben we een pastoraal team van 3 ouderlingen en 2 bezoekmedewerkers die ieder een deel van Vreeland ‘onder hun hoede’ hebben. De predikant verzorgt met name rouw- en crisispastoraat. Kent u iemand die onze aandacht nodig heeft? Geef het aan ons door via Contact.