Diensten en openingstijden

Openingstijden

Voor het bekijken van de kerk, een moment van stilte, het aansteken van een kaars en/of een vertrouwelijk gesprek, wees welkom iedere:

Woensdag

10.00 – 12.00

Zondag kerkdienst – aanvang 10.00

16 januari23 januari


30 januauri6 februari


13 februari20 februari

Gezamenlijke dienst vanuit de
Gereformeerde Kerk in Loenen
Georganiseerd door de Raad van Kerken

Pastor W.F. Flantua
Collecte: 1. Villa Vrede 2. Kerk
Kindernevendienst en crèche *

Ds. R. van Ginkel
Collecte: 1. JOP 2. Kerk
Kindernevendienst en crèche *

Voorganger nog niet bekend
Collecte: 1. KIA Werelddiaconaat Oeganda  2. Kerk
Kindernevendienst en crèche *

Ds. R. van Ginkel
Collecte: 1. KIA Noodhulp Nepal 2. Kerk
Kindernevendienst en crèche *

Pastor W.F. Flantua
Collecte: 1. Stg. De Scharlakenkoord 2. Kerk
Kindernevendienst en crèche *

* Afhankelijk van mogelijkheid diensten bij te wonen