Diensten en openingstijden

Openingstijden

Voor het bekijken van de kerk, een moment van stilte, het aansteken van een kaars en/of een vertrouwelijk gesprek, wees welkom iedere:

1e woensdag van de maand

10.00 – 12.00

Zondag kerkdienst – aanvang 10.00

5 maart

40-dagentijd
Ds. C. van Dorp
Collecte: 1. Zending KIA 2. Kerk
Kindernevendienst en crèche

12 maart

40-dagentijd – biddag
Ds. R. van Ginkel
Collecte: 1. Binnenlands diaconaat KIA 2. Kerk
Kindernevendienst en crèche
Koffiedrinken na de dienst

19 maart

40-dagentijd
Ds. K. Vos
Collecte: 1. Simavi 2. Kerk
Kindernevendienst en crèche

26 maart

40-dagentijd
Ds. A. Buitenbos
Collecte: 1. Werelddiaconaat KIA 2. Kerk
Kindernevendienst en crèche
Koffiedrinken na de dienst

2 april

Palmpasen
Ds. C. van Dorp
Collecte: 1.Kinderen en jongeren Paas Challenge 2. kerk
Kindernevendienst en crèche