Diensten en openingstijden

Openingstijden

Voor het bekijken van de kerk, een moment van stilte, het aansteken van een kaars en/of een vertrouwelijk gesprek, wees welkom iedere:

1e woensdag van de maand

10.00 – 12.00

Iedere zaterdagmiddag vanaf 6 mei(m.u.v. 10 juni)

14.00 – 16.00

Zondag kerkdienst – aanvang 10.00

28 mei

Pinksteren
Ds. H. Domburg
Collecte: 1.Zending KIA 2. kerk
Kindernevendienst en crèche

4 juni

Ds. E. Jansen
Collecte: 1.De grote witte tent 2. kerk
Kindernevendienst en crèche
Koffiedrinken na de dienst

11 juni

JEUGDDIENST
Bevestiging en afscheid ambtsdragers
Ds. R. van Ginkel
Collecte: 1.Stg. Thimon 2. kerk
Kindernevendienst en crèche

18 juni

Ds. R. van Ginkel
Collecte: 1.Dorcas 2. kerk
Kindernevendienst en crèche

25 juni

Ds. C. van Dorp
Collecte: 1.Werelddiaconaat KIA 2. kerk
Kindernevendienst en crèche
Koffiedrinken na de dienst

2 juli

Pastor F. Flantua
Collecte: 1.Werelddiaconaat 2. kerk
Kindernevendienst en crèche