Renovatie kerk

De toren van de Nicolaas kerk kent een bewogen geschiedenis.

Begin 2021 zijn de leien van de toren van de Nicolaas kerk te Vreeland vervangen.

Omdat er nu een stijger naast de toren stond, zijn een paar leuke waarnemingen gedaan.

Als eerste de stenen die herinneren aan de toren restauratie in 1699. Een paar stukken tekst uit deze periode.

“Den 26sten Maart 1699 waren de Drost. Ds van de Wateringe,Kerkmeesters, Burgemeester, Raads-Burgemeester, Buurmeesters, Schepenen en Geërfden in her Gerechthuis “binnen der stede Vrelant”vergaderd en brachten in het midden dat de Toren zoo “gedemolesteerd en vervallen” was, dat hierin hoognodig diende voorzien te worden, hetzij om een nieuwe spits te maken of dezelfde te doen repareren.“

Na het opstellen van een rapport werd het volgende besloten:

“Nadat het rapport van den Vrijheer gehoord was, werd vastgesteld den Toren te repareren voor de minste kosten, waarvoor gebruikt zouden worden de timmerlieden Willem Luijtten en Claes Dircksen en de metselaars Dirk MeertensenTibboell en Aart Dircksen.”

De westelijke bovenste hoekstenen van den Toren onder de balustrade dragen het opschrift : “Anno 1699” , het jaar van de herstelling

In de tijd van Koning Lodewijk Napoleon is de spits van de toren verwijderd, om er en Sein toestel op de plaatsen. Na deze Franse tijd is de spits er weer op geplaatst.

Eind 1950 bleek dat zowel de toren als de kerk urgent gerestaureerd moesten worden. In 1966 is de nieuwe toren spits geplaatst en de leien gelegd.

Bij de twee jaarlijkse controle van de monumentenwacht bleek dat het (helaas) nodig was om in de nieuwe subsidie periode  (2021-2026) de leien te laten vervangen. Dit werk is in de eerste helft van 2021 uitgevoerd. Er zijn nu dikkere leien gebruikt. Volgens de Leidekker kunnen deze wel 100 jaar mee.

De klok

De toren is gereed, het orgel klinkt weer prachtig, de voorzetramen zijn gezet. Nu is de klok aan de beurt.

Door de fantastische opbrengst van de laatste plantenmarkt (2022) en diverse potgrond acties is er opdracht gegeven tot het reviseren van alle 4 de wijzerplaten van de klok op de toren. Mocht u in de komende tijd een hoogwerker op het kerkplein zien dan weet u waar voor dit is. Allen hartelijk dank voor uw klandizie. Hier worden we allen WIJZER van.”

Maandag 23 januari 2023 stond er een grote kraan bij de kerk, toen is de motor van de luidklok vervangen, de motoren van de toren uurwerken. De wijzerplaten zijn meegenomen om de LED verlichting op te monteren. Het zelfde voor de verlichting op de wijzerplaten. Begin februari worden deze geplaatst en kunnen wij in Vreeland weer klok kijken.