De Protestantse Gemeente Vreeland (PGV) is onderdeel van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN). We streven er in Vreeland naar een oecumenische dorpsgemeente te zijn, die kerk is voor het hele dorp. De mensen van de PGV vormen een hechte gemeenschap; een gemeenschap die beoogt open, gastvrij en betrokken te zijn. Iedereen is welkom zich bij ons aan te sluiten, of dat nu voor één keer is of voor langere tijd.

De prachtige St. Nicolaaskerk is het huis van onze gemeente. We ontmoeten elkaar hier wekelijks bij de kerkdienst, maar ook bij belangrijke gebeurtenissen als doop, huwelijk en uitvaart. Ook genieten we er samen van eten, muziek, persoonlijk gesprek en kunst. In onze gemeente is ruimte voor vernieuwing zonder het verleden af te schrijven; we laten ons leiden door de christelijke traditie, staand met beide benen in het leven van vandaag en met het oog op de toekomst. We voelen ons betrokken bij elkaar, bij het dorp, en bij iedereen die dichtbij of ver weg hulp of aandacht nodig heeft.

De kerk is voor ons een plek waar nagedacht en gefilosofeerd wordt over levensvragen: wie wil ik zijn in mijn leven? Wat is een goede samenleving eigenlijk? Welke diepere handvatten en wijsheden in het leven wil ik mijn kinderen meegeven? Hoe kan ik als mens bevrijd worden van datgene wat mij keer op keer in de greep houdt? De kerk is ook een plaats van stilte, van inkeer, van bezinning. Een plek van gebed, van muziek, van zang. Dit alles krijgt op verschillende manieren vorm.