Een belangrijke taak van de kerk is omzien naar elkaar, ook wel het pastoraat genoemd. Dat omzien naar elkaar kan vele vormen aannemen zoals een bloemetje bij blijdschap of verdriet, voor elkaar bidden of een kop koffie drinken met een praatje. We geloven dat iedereen op deze manier naar elkaar kan omzien. Daarnaast hebben we een pastoraal team van 3 ouderlingen en 2 bezoekmedewerkers die ieder een deel van Vreeland ‘onder hun hoede’ hebben. De predikant verzorgt met name rouw- en crisispastoraat. Kent u iemand die onze aandacht nodig heeft? Geef het aan ons door via Contact.