RESTAURATIE ORGEL

Het Knipscheerorgel van onze kerk

Graag willen wij u op de hoogte houden van het orgel restauratieproject. In het kerknieuws  van januari 2021 informeerden wij u dat vanaf maandag 18 januari 2021 het orgel werd gedemonteerd en in onderdelen weggevoerd naar de werkplaats van orgelmaker Elbertse in Soest.

De restauratie is gaande en ligt op planning. Alle orgelpijpen zijn inmiddels geïnspecteerd. Een aantal pijpen zullen aangepast worden om reparaties die in het verleden zijn uitgevoerd over te doen maar nu met het goede materiaal zodat ongewenste vervormingen nu niet meer optreden. Kromme pijpvoeten worden hersteld en waar loden orgelpijpen door loodwit zijn aangetast wordt dit ook aangepakt.

Om het orgel goed te onderhouden moet het register subbas 16 uit de orgelkas worden gehaald. Het subbas 16 register is een verzameling grote houten pijpen welke zo’n honderd jaar geleden is toegevoegd aan het orgel. Aanvankelijk was geen rekening gehouden met het terugplaatsen van dit register vanwege ruimtegebrek. Maar de orgelbouwer heeft hiervoor een oplossing gevonden. De subbas 16 willen wij graag blijvend deel uit laten maken van het orgel omdat het, vooral ook naar de mening van de organisten, een grote toevoeging is aan het klankpalet.
Of de subbas 16 wordt teruggeplaatst, hangt af of wij voldoende geld kunnen inzamelen zodat alle kosten gedekt worden uit subsidies en giften. Uiteraard verwachten wij dat dit gaat lukken.

In mei 2021 is de orgelrestauratie commissie uitgenodigd om de voortgang van de werkzaamheden ter plekke te komen bekijken. De vernieuwde blaasbalgen, windladen en het wellenbord lagen al klaar in de werkplaats om geïnspecteerd te worden. Ook was er al een begin gemaakt met het perfectioneren van het Subbas 16 register. Dit Subbas 16 register is een verzameling van grote houten pijpen. De klankkleur van dit register was in de oude opstelling vrij dof. Orgelbouwer Elbertse heeft echter een manier gevonden om dit register weer helder te laten klinken. De commissie was blij verrast met de mooie klankkleur van de aangepaste subbas.

Het monumentale houtsnijwerk lag in onderdelen in de werkplaats gereed voor restauratie en wat al gedaan was had de restauratieschilder al in de oorspronkelijke kleuren geschilderd. Het resultaat was zeer naar tevredenheid. 

De stand van zaken in de orgelmakerij nu is dat de orgelkas, balgen en windladen gereed zijn. De – klavieren, toets en registermechaniek zijn deels aangelegd en het pijpwerk is verlengd. Wij kunnen zeggen dat de orgelrestauratie zelf, naast de balkonreconstructie, conform vastgesteld schema loopt. 

In de weken 42-43 (vanaf 18 oktober) zal het orgel teruggebracht worden vanaf de orgelmakerij in Soest naar Vreeland. 

Naast dit werk door de orgelmaker is in september door een lokale aannemer gewerkt aan het uitbreiden van het orgelbalkon. Een stevige en stabiele fundering is gemaakt om het gerestaureerde orgel op te installeren. Naar verwachting zal dan het werk aan de orgelgalerij bouwtechnisch op 18 oktober zijn afgerond met uitzondering van het schilderwerk. Het schilderwerk van het balkon en het stucwerk rond het balkon worden daarna uitgevoerd.  

Hierna kan het plaatsen van het orgel en de nieuwe blaasbalgen beginnen. Naar de huidige stand van zaken is de verwachting gewettigd dat medio december het orgel weer beschikbaar is voor ondersteuning van de eredienst in onze kerk. 

De wind-installatie met nieuwe balgen is in november geïnstalleerd op het balkon aan zuid kant, ook is de sub-bas in de nis van de toren geplaatst (zie foto galerij).

Een belangrijke fase in de oplevering van het orgel is het “intoneren”. Dit is het stemmen van het orgel voor de individuele tonen, maar vooral ook de samenhang van de klanken van alle pijpen in het orgel.

College van kerkrentmeesters, oktober 2021 

Orgelkids

Begin november hebben 2 groepen van de basisschool in Vreeland een orgel gebouwd in
de kerk.

Het idee achter Orgelkids is: ondersteunen en stimuleren. Dus wil je een
project organiseren rond het orgel, dan kan Orgelkids je daarbij helpen. Met
bruikbare suggesties voor een kansrijk project, met materialen en soms zelfs
met financiële ondersteuning via het Lydia Vroegindeweij Fonds.

In de 10 jaar van het bestaan van Orgelkids zijn er veel verschillende
mogelijkheden uitgewerkt en uitgeprobeerd. Kies hieronder welke situatie het
beste bij je plannen past en ontdek hoe Orgelkids je daarbij kan helpen.

Verhaal;
Het grote orgel in de Nicolaaskerk in Vreeland wordt op dit ogenblik
gerestaureerd. Om toch nu alweer orgel muziek te laten horen hebben
leerlingen van de basisschool de Ridderhof in Vreeland een orgeltje gebouwd.
Bij orgelkids hebben wij een bouwpakket gehuurd. Kinderen konden met goede
instruktie materiaal een orgel bouwen met 46 pijpen. Er zaten ook
blaasbalgen bij die zorgden voor lucht door de orgel pijpen.
Groep 7 werd eerste in tweeen gesplitst. Een deel ging eerst met Reinko de
kerk verkennen en de toren beklimmen. Kinderen kregen een korte uitleg bij
de 3 glas in lood ramen. Ze konden een kijkje de zolder van de kerk
bekijken. En voelen hoe scheef de toren staat. Sommige kinderen konden hun
eigen huis zien.
Hierna kreeg de tweede groep een uitleg over de kerk en konden de toren
beklimmen.

De vrijdag groep werd in drieen gesplitst. Een groep begon met bouwen, een
tweede kreeg van Lieuwe uitleg over orgels en de derde groep ging de toren
op.
Het voorpaneel van het koororgeltje was eraf gehaal. Je kon de 270 pijpen
zien die in het orgeltje staan. Lieuwe gaf uitleg hoe deze pijpen werkten,
hoe het mogelijk is om met een klavier van 30 toetsen 270 pijpen te
gebruiken.

Vooraf en na afloop konden de kinderen vragen stellen over het kerkgebouw
maar ook hoe het gebruikt wordt.