Restauratie orgel

Het Knipscheerorgel van onze kerk

Het beroemde Knipscheer-orgel, daterend uit 1854 is, na een grondige restauratie van een jaar weer in gebruik genomen.

In 2021 werd het orgel gerestaureerd in de werkplaats van orgelmaker Elbertse in Soest.

Alle orgelpijpen zijn geïnspecteerd. Een aantal pijpen zijn aangepast, om reparaties die in het verleden zijn uitgevoerd over te doen maar nu met het goede materiaal, zodat ongewenste vervormingen nu niet meer optreden. Kromme pijpvoeten zijn hersteld en waar loden orgelpijpen door loodwit zijn aangetast is dit ook aangepakt.

Groot onderhoud

Om het orgel goed te onderhouden is het register subbas 16 uit de orgelkas gehaald. Het subbas 16 register is een verzameling grote houten pijpen welke zo’n honderd jaar geleden is toegevoegd aan het orgel. Aanvankelijk was geen rekening gehouden met het terugplaatsen van dit register vanwege ruimtegebrek. Maar de orgelbouwer heeft hiervoor een oplossing gevonden. De subbas 16 willen wij graag blijvend deel uit laten maken van het orgel omdat het, vooral ook naar de mening van de organisten, een grote toevoeging is aan het klankpalet.
De klankkleur van dit register was in de oude opstelling vrij dof. Orgelbouwer Elbertse heeft echter een manier gevonden om dit register weer helder te laten klinken. De commissie was blij verrast met de mooie klankkleur van de aangepaste subbas.

Het monumentale houtsnijwerk is in onderdelen in de werkplaats gereed gemaakt voor restauratie en wat al gedaan was had de restauratieschilder al in de oorspronkelijke kleuren geschilderd.

Door een lokale aannemer is er gewerkt aan het uitbreiden van het orgelbalkon. Een stevige en stabiele fundering is gemaakt om het gerestaureerde orgel op te installeren.

De wind-installatie met nieuwe balgen is geïnstalleerd op het balkon aan zuid kant, ook is de sub-bas in de nis van de toren geplaatst (zie foto galerij).

Een belangrijke fase in de oplevering van het orgel was het “intoneren”. Dit is het stemmen van het orgel voor de individuele tonen, maar vooral ook de samenhang van de klanken van alle pijpen in het orgel.

Orgelkids

Begin november 2021 hebben 2 groepen van de basisschool in Vreeland een orgel gebouwd in de kerk.

Het idee achter Orgelkids is: ondersteunen en stimuleren. Dus wil je een project organiseren rond het orgel, dan kan Orgelkids je daarbij helpen. Met bruikbare suggesties voor een kansrijk project, met materialen en soms zelfs met financiële ondersteuning via het Lydia Vroegindeweij Fonds.

In de 10 jaar van het bestaan van Orgelkids zijn er veel verschillende mogelijkheden uitgewerkt en uitgeprobeerd. Kies hieronder welke situatie het beste bij je plannen past en ontdek hoe Orgelkids je daarbij kan helpen.

Verhaal
Het grote orgel in de Nicolaaskerk in Vreeland werd gerestaureerd. Om toch alweer orgel muziek te laten horen hebben leerlingen van de basisschool de Ridderhof in Vreeland een orgeltje gebouwd.
Bij orgelkids hebben wij een bouwpakket gehuurd. Kinderen konden met goede instruktie materiaal een orgel bouwen met 46 pijpen. Er zaten ook blaasbalgen bij die zorgden voor lucht door de orgel pijpen. Groep 7 werd eerst in tweeën gesplitst. Een deel ging eerst met Reinko de kerk verkennen en de toren beklimmen. Kinderen kregen een korte uitleg bij de 3 glas in lood ramen. Ze konden een kijkje op de zolder van de kerk nemen. En voelen hoe scheef de toren staat. Sommige kinderen konden hun eigen huis zien. Hierna kreeg de tweede groep een uitleg over de kerk en konden de toren beklimmen.

De vrijdag groep werd in drieën gesplitst. Een groep begon met bouwen, een tweede kreeg van Lieuwe uitleg over orgels en de derde groep ging de toren op. Het voorpaneel van het koororgeltje was eraf gehaal. Je kon de 270 pijpen zien die in het orgeltje staan. Lieuwe gaf uitleg hoe deze pijpen werkten, hoe het mogelijk is om met een klavier van 30 toetsen 270 pijpen te gebruiken.

Vooraf en na afloop konden de kinderen vragen stellen over het kerkgebouw maar ook hoe het gebruikt wordt.